Εγγραφα

HOΡOΣ 26–31 (2014–2019) [σελ. 77-94} Άρθρο της Έλενας Βλαχογιάννη και του Άγγελου Ματθαίου που αναφέρεται σε ένα πολύ σημαντικό εύρημα για την τοπογραφία της παριλίσιας περιοχής 795 kb PDF File
Αναγνώριση της οδού Κεφάλου (ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ) 4.72 mb PDF File
Αρχαιολογικός Νόμος 249 kb PDF File
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (Συμπληρωματική) - 2018 532 kb PDF File
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - 2018 654 kb PDF File
Ανασκαφαί παρά τον Ιλισόν (Α. ΣΚΙΑΣ) - Σχεδιάγραμμα Ανασκαφής 622 kb PDF File
Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρίας - 1897. Ανασκαφαί παρά τον Ιλισόν (Α. ΣΚΙΑΣ) 3,72 mb PDF File
Διεθνής Εφημερίς Νομισματ. Αρχαιολογίας - 1917.
Το Μητρώον του Ιλισσού και η Ζωφόρος αυτού (Ι. Ν. Σβορώνος 1917)
34 mb PDF File
Ταύτισις θέσεως Ιωνικού ναού παρά τον Ιλισόν (Ιωάννης Τραυλός 1964) 1,34 mb PDF File
Dictionary of Ancient Athens - 1971 The Ionic Temple on the Ilissos (J. Travlos) 0,52 mb PDF File
ΚΑΣ 41 - 26/06/1964 2,39 mb Chrome HTML Document
ΚΑΣ 44 - 07/07/1964 1,88 mb Chrome HTML Document
ΚΑΣ 14 - 13/04/1993 0,93 mb Chrome HTML Document
ΚΑΣ 23 - 26/07/1994 0,26 mb Chrome HTML Document
ΚΑΣ 04 - 24/01/1995 2,83 mb Chrome HTML Document
ΚΑΣ 13 - 27/03/2002 1,4 mb Chrome HTML Document
ΚΑΣ 32 - 02/07/2003 3,99 mb Chrome HTML Document
ΚΑΣ 27 - 11/07/2005 5,85 mb Chrome HTML Document
ΚΑΣ 40 - 19/10/2005 4,23 mb Chrome HTML Document
ΚΑΣ 02 - 13/01/2010 1,56 mb Chrome HTML Document

Σχετικά με μας

Το www.artemisagrotera.org είναι μια δυναμική ιστοσελίδα πληροφόρησης, επικοινωνίας, διαμαρτυρίας και δράσης για την προς εξαφάνιση θέση του ιωνικούΝαού της Αγροτέρας Αρτέμιδος του 5ου π.Χ στην οδό Αρδηττου, Μετς στο κέντρο της Αθήνας, που δημιουργήθηκε από την Πρωτοβουλία κατοίκων Μετς...

Τελευταίες εξελίξεις

30/1/2020 Δημοσιεύτηκε στο αρχαιογνωστικό περιοδικό HOΡOΣ 26–31 (2014–2019) [σελ. 77-94} άρθρο της Έλενας Βλαχογιάννη και του Άγγελου Ματθαίου που αναφέρεται σε ένα πολύ σημαντικό εύρημα για την τοπογραφία της παριλίσιας περιοχής. To άρθρο τιτλοφορείται «Ψήφισμα ὀργεώνων ἐξ Ἀθηνῶν» και πρόκειται για στήλη ψηφίσματος με επίτιτλο ανάγλυφο που παριστάνει ...

Περισσότερα

Τελευταία εικόνα

Artemis Agrotera site - drone Drone view of the site of Artemis Agrotera , Mets. Graves of the 5th and 6th century part of a road and the foundation of a newly discovered temple of the classical era. source of photo www.lifo.gr

Μείνετε σε επαφή