ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ "Η Άρτεμις Αγροτέρα κινδυνεύει"

- 14/2/2008


Γιατί μεθοδεύεται εμμέσως από το ΥΠΠΟ η οικοπεδοποίηση του μείζονος σημασίας αρχαιολογικού χώρου και ιστορικού τόπου όπου βρίσκονται τα θεμέλια του Ναού της Αγροτέρας Αρτέμιδος ;

Στις 2/07/2003 το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) γνωμοδοτεί ομόφωνα ξανά υπέρ της απαλλοτρίωσης και ακολουθεί η απόφαση του υπουργού.


Στις 21/12/2004 αναπέμπεται στο ΚΑΣ με νέα απόφαση του υφυπουργού Κου Τατούλη ως θέμα «Έγκριση η μη οικοδόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από της οδούς Αρδηττού- Κούτουλα - Θωμοπούλου - Κεφάλου»
Για πρώτη φορά μετά από σαράντα χρόνια το θέμα τίθεται όχι ως απαλλοτρίωση η μη του οικοδομικού τετραγώνου, αλλά ως θέμα έγκρισης η μη οικοδόμησης του. Ακολουθούν από τους τοπικούς φορείς και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις διαμαρτυρίες προς το υπουργείο Πολιτισμού που δημοσιεύονται στον τύπο. Η αναπομπή αναβάλλεται.

Στις 10/07/2005 το θέμα αναπέμπεται στο ΚΑΣ αιφνιδίως με τον νέο τίτλο: «Έγκριση ή μη καθαίρεσης υφισταμένων κτισμάτων για την διενέργεια ανασκαφικής έρευνας στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Αρδηττού - Κούτουλα-Θωμοπούλου - Κεφάλου». Για πρώτη φορά προτείνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να καταθέσουν για άδεια κατεδάφισης, που προηγείται της άδειας οικοδόμησης, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την οικοδόμηση του αρχαιολογικού χώρου.
Η κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του ΚΑΣ της συνεδρίασης της 19/10/2005, τάχθηκε υπέρ της πραγματοποίησης ανασκαφικής έρευνας, αφού καθαιρεθούν τα υπάρχοντα κτίσματα, στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Αρδηττού, Κούτουλα, Θωμοπούλου και Κεφάλα στο Μετς κλπ με τους εξής όρους:  1. Να δοθεί η γραπτή συναίνεση των φερόμενων ιδιοκτητών των εν λόγω ακινήτων για να γίνει η καθαίρεση των κτηρίων και η ανασκαφική έρευνα

  2. Η παραπάνω ενέργειες να καλυφθούν με δαπάνη του υπουργείου Πολιτισμού.

  3. Η καθαίρεση των κτισμάτων και η ακολουθήσασα ανασκαφική έρευνα να διεξαχθούν από την αρμόδια Γ’ΕΠΚΑ παρουσία πολιτικού μηχανικού της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων μνημείων.

  4. Να περισυλεγεί τυχόν αρχαίο υλικό εντοιχισμένο στα υπό καθαίρεση ακίνητα

  5. Αφού διεξαχθεί η ανασκαφική έρευνα το θέμα θα επανέλθει στο ΚΑΣ

Στις 31/10/2005 εκδίδεται η απόφαση του υφυπουργού Π. Τατούλη σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η γνωμοδότηση του ΚΑΣ.
Στην γνωμοδότηση του ΚΑΣ και στην απόφαση δεν αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η καθαίρεση των κτιρίων και η ανασκαφή, ενώ στη εισήγηση της με ημερομηνία 7/12/ 2004 η ΓΈΠΚΑ είχε προτείνει να γίνει «με μη μηχανικά μέσα».


Στις 27/11/2006 διεξάγεται η πρώτη απόπειρα κατεδάφισης όλου του τετράγωνου χωρίς την ανάγκη άδειας από άλλους φορείς παρά μόνο την γραπτή έγκριση των ιδιοκτητών, όπως όριζε η υπουργική απόφαση.


Στις 28/3/2006 η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡΣΙΝΟΗ ΑΕ αγόρασε τμήμα του αρχαιολογικού χώρου με σκοπό τον αποχαρακτηρισμό και την εκμετάλλευση του, Η εταιρία αυτή κατέθεσε δυο αιτήσεις κατεδάφισης στην Πολεοδομία Αθηνών, η μια στο τμήμα Κατεδαφίσεων με ημερομηνία 15/11/2007 και η δεύτερη στο τμήμα Επικινδύνων, με ημερομηνία 21/12/2007.


Γιατί τώρα ξαφνικά χρειάζεται να εκδοθεί άδεια στο όνομα των «νέων» ιδιοκτητών για να συνεχιστεί η κατεδάφιση ενώ το 2006 δεν ήταν απαραίτητο;


Στο ΚΑΣ του 2005 αποφασίστηκε να γίνει η κατεδάφιση τον κτισμάτων και η ανασκαφική έρευνα από το ΥΠΠΟ με έξοδα της πολιτείας, ώστε να μην δοθεί δικαίωμα στους ιδιοκτήτες να εκδώσουν οποιαδήποτε άδεια επί του χώρου, πριν αυτός κριθεί οριστικά από το συμβούλιο.
Τι άλλαξε και αποφάσισε η ηγεσία του υπουργείου να μην τηρήσει την υπουργική απόφαση, και να εμπλέξει εμμέσως τον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ και το ΥΠΕΧΩΔΕ στην υπόθεση;
Σήμερα η πολιτεία αντί να προσπαθεί να σώσει τον αρχαιολογικό χώρο και ιστορικό τόπο που από την κλασσική περίοδο έως τα τέλη του 18ου αιώνα αποτελεί διαχρονικά ορόσημο των Αθηνών, διευκολύνει τον αποχαρακτηρισμό του προς όφελος των ιδιωτών. Η δημόσια ωφέλεια από την ανάδειξη του χώρου είναι εξ΄ ίσου σημαντική για μια πόλη που ασφυκτιά από την έλλειψη ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου. Η προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, πέρα από την πολιτιστική και περιβαλλοντολογική του σημασία, προσφέρει και στην τουριστική ανανέωση της πόλης με οικονομικά οφέλη στον τουριστικό κλάδο, αφού ο χώρος ανοίγει έναν νέο ορίζοντα, μια νέα οπτική γωνία της Αρχαίας Αθήνας άγνωστη σε πολλούς. Όλα τα άνω αγνοούνται και η πολιτεία συμπεριφέρεται ως κακός διαχειριστής του πολιτιστικού πλούτου αρνούμενη να καταβάλει το τίμημα (2.833.813,00 ευρω). Μια μελέτη κόστος- ωφελειών θα συνηγορούσε άμεσα στο συμπέρασμα ότι η απαλλοτρίωση όλου του οικοδομικού τετράγωνου θα ήταν μια πολύ καλή επένδυση για την πόλη των Αθηνών.


Το 1964 η νέα οδός Αρδηττού παρακάμφθηκε γιατί ο χώρος κρίθηκε ως πολύ σημαντικός. Σήμερα το μόνο που έχει αλλάξει στον χώρο από τότε είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Γιατί δεν απαλλοτριώθηκε το οικοδομικού τετραγώνου που περιβάλλεται από τις οδούς, Αρδηττού, Κουτουλά, Θωμοπούλου, Κεφάλου όπου βρίσκονται τα θεμέλια του Ναού της Αγροτέρας Αρτέμιδος, τμήμα του παριλισίου τοπίου και μεγάλο υστερορωμαικό νεκροταφείο όλα αυτά τα χρόνια;


Μήπως η απάντηση κρύβεται στο ποιοι ήταν και είναι οι ιδιοκτήτες; Είναι απλοί πολίτες η έχουν προσβάσεις στην εξουσία;


www.artemisagrotera.org
υπογράψτε την έκκλησηΠρωτοβουλία Κατοίκων Μετς

Σχετικά με μας

Το www.artemisagrotera.org είναι μια δυναμική ιστοσελίδα πληροφόρησης, επικοινωνίας, διαμαρτυρίας και δράσης για την προς εξαφάνιση θέση του ιωνικούΝαού της Αγροτέρας Αρτέμιδος του 5ου π.Χ στην οδό Αρδηττου, Μετς στο κέντρο της Αθήνας, που δημιουργήθηκε από την Πρωτοβουλία κατοίκων Μετς...

Τελευταίες εξελίξεις

30/1/2020 Δημοσιεύτηκε στο αρχαιογνωστικό περιοδικό HOΡOΣ 26–31 (2014–2019) [σελ. 77-94} άρθρο της Έλενας Βλαχογιάννη και του Άγγελου Ματθαίου που αναφέρεται σε ένα πολύ σημαντικό εύρημα για την τοπογραφία της παριλίσιας περιοχής. To άρθρο τιτλοφορείται «Ψήφισμα ὀργεώνων ἐξ Ἀθηνῶν» και πρόκειται για στήλη ψηφίσματος με επίτιτλο ανάγλυφο που παριστάνει ...

Περισσότερα

Τελευταία εικόνα

Artemis Agrotera site - drone Drone view of the site of Artemis Agrotera , Mets. Graves of the 5th and 6th century part of a road and the foundation of a newly discovered temple of the classical era. source of photo www.lifo.gr

Μείνετε σε επαφή