Ερώτηση Φώτη Κουβέλη, βουλευτής του Συνασπισμού στην Βουλή

- 13/1/2009


ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΒΆ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

• Εσωτερικών
• Πολιτισμού
• Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

ΘΕΜΑ: Αρχαιολογικός χώρος Ναού Αγροτέρας Αρτέμιδος στο Μέτς.

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει σε επανειλημμένες ερωτήσεις μας, στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ο αρχαιολογικός χώρος του ναού της Αγροτέρας Αρτέμιδος, στο Μέτς, αποτελεί πολύτιμο κομμάτι της ιστορικής μνήμης, για τη διάσωση και ανάδειξη του οποίου αγωνίζονται επί δεκαετίες πολίτες, σύλλογοι και αρχαιολογικοί φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ειδικότερα:
Από το έτος 1960, ο χώρος έχει χαρακτηρισθεί ως αρχαιολογικός με την αριθμ. 17558/973/1960 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 94/τ.Β/27.2.1960), ύστερα από την αριθμ 2/7.1.1960 γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην ανωτέρω υπουργική απόφαση αναφέρεται επί λέξει: «Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή την περιλαμβανομένη από της πρώην γέφυρας του Σταδίου μέχρι της γέφυρας της Αγίας Φωτεινής και εις απόσταση 50 μέτρων εκατέρωθεν της κοίτης του Ιλισσού».
Εξάλλου, όπως αναφέρεται σε απάντηση του Υπουργού Πολιτισμού, σε παλαιότερη ερώτησή μας, «.. ο χώρος αποτελεί τόπο μνήμης του συγκεκριμένου αρχαίου ιερού και συγχρόνως ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα τμήματα της όχθης του Ιλισσού, δηλαδή του κατΆ εξοχήν ιστορικού τοπίου των Αθηνών».
Η κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση συνεδρίασης του Κ.Α.Σ. στις 19/10/2005, η οποία εγκρίθηκε με Υπουργική Απόφαση στις 30/10/2005, τάσσεται υπέρ της πραγματοποίησης ανασκαφικής έρευνας, αφού καθαιρεθούν τα υπάρχοντα κτίσματα, στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Αρδηττού, Κούτουλα, Θωμοπούλου και Κεφάλα στο Μέτς, με τους εξής όρους:

«Να δοθεί η γραπτή συναίνεση των φερόμενων ιδιοκτητών των εν λόγω ακινήτων για να πραγματοποιηθεί η καθαίρεση των κτιρίων και η ανασκαφική έρευνα.
Οι παραπάνω ενέργειες να καλυφθούν με δαπάνη του ΥΠΠΟ.
Η καθαίρεση των κτισμάτων και η ακολουθήσασα ανασκαφική έρευνα να διεξαχθούν από την αρμόδια Γ΄ΕΠΚΑ παρουσία πολιτικού μηχανικού της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων
Να περισυλλεγεί τυχόν αρχαίο υλικό εντοιχισμένο στα υπό καθαίρεση ακίνητα.
Αφού διεξαχθεί η ανασκαφική έρευνα το θέμα να επανέλθει στο Κ.Α.Σ.»


Παρά το γεγονός ότι ο ανωτέρω χώρος έχει χαρακτηρισθεί ως αρχαιολογικός, στις 28 Μαρτίου 2006, τεχνική κτηματομεσιτική εταιρεία αγοράζει τμήμα της περιοχής και στις 15/11/2007 καταθέτει αίτηση στην Πολεοδομία Αθηνών για άδεια κατεδάφισης των υπαρχόντων κτισμάτων, ενώ στις 21/12/2007, καταθέτει αίτηση στο τμήμα Επικινδύνων Κτισμάτων της Πολεοδομίας Αθηνών, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την οικοδόμηση και, κατά συνέπεια, για τον ολοσχερή αφανισμό του ιστορικού χώρου.
Στις 27/11/2006 ξεκινά η κατεδάφιση των κτιρίων από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ, ενώ στις 12/12/2006, σταματούν οι εργασίες κατεδάφισης τμήματος των υφιστάμενων κτιρίων, λόγω απορρόφησης των πόρων. Κατά τη διάρκεια της κατεδάφισης, βρίσκεται αρχαιολογικό υλικό, ενσωματωμένο στους τοίχους των κτιρίων.
Από 1/11/2008 έως 11/11/2008 στήνονται σκαλωσιές μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, χωρίς τις απαιτούμενες άδειες από τον Δήμο Αθηναίων και την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία του ΥΠΠΟ. Ως άδεια, επιδεικνύεται τεχνική έκθεση πολιτικού μηχανικού, εγκεκριμένη από την Πολεοδομία τον Αύγουστο του 2008.

Στις 23/12/2008, δίδεται έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ στην κατασκευαστική εταιρεία ΑΡΣΙΝΟΗ, για κατεδάφιση των κτιρίων.

Επειδή η διαδικασία απαλλοτρίωσης, αλλά και η ανάδειξη και προστασία του ως άνω αρχαιολογικού χώρου, αποτελεί κατ΄ εξοχήν έργο του ΥΠΠΟ, στο οποίο οι Έλληνες πολίτες έχουν αναθέσει το έργο της προστασίας και ανάδειξης της ιστορικής μας μνήμης,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

• Γιατί δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις των αρμοδίων Υπουργών για την καθαίρεση των κτισμάτων από την αρμόδια Γ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, παρουσία πολιτικού μηχανικού της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, με χρηματοδότηση του ΥΠΠΟ;
• Έχει εκδοθεί άδεια έγκρισης κατεδάφισης στην εταιρεία από τον Δήμο Αθηναίων;
• Έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία στην ανωτέρω εταιρεία και εάν ναι, για ποιο λόγο έχουν παρακαμφθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ;
• Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για τη διαφύλαξη και ανάδειξη του ως άνω ιστορικού τόπου, καθώς και για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς;

13/1/2009

Ο ερωτών βουλευτήςΦώτης Κουβέλης

Σχετικά με μας

Το www.artemisagrotera.org είναι μια δυναμική ιστοσελίδα πληροφόρησης, επικοινωνίας, διαμαρτυρίας και δράσης για την προς εξαφάνιση θέση του ιωνικούΝαού της Αγροτέρας Αρτέμιδος του 5ου π.Χ στην οδό Αρδηττου, Μετς στο κέντρο της Αθήνας, που δημιουργήθηκε από την Πρωτοβουλία κατοίκων Μετς...

Τελευταίες εξελίξεις

30/1/2020 Δημοσιεύτηκε στο αρχαιογνωστικό περιοδικό HOΡOΣ 26–31 (2014–2019) [σελ. 77-94} άρθρο της Έλενας Βλαχογιάννη και του Άγγελου Ματθαίου που αναφέρεται σε ένα πολύ σημαντικό εύρημα για την τοπογραφία της παριλίσιας περιοχής. To άρθρο τιτλοφορείται «Ψήφισμα ὀργεώνων ἐξ Ἀθηνῶν» και πρόκειται για στήλη ψηφίσματος με επίτιτλο ανάγλυφο που παριστάνει ...

Περισσότερα

Τελευταία εικόνα

Artemis Agrotera site - drone Drone view of the site of Artemis Agrotera , Mets. Graves of the 5th and 6th century part of a road and the foundation of a newly discovered temple of the classical era. source of photo www.lifo.gr

Μείνετε σε επαφή